01 News
02 Biografia
03 Dyskografia
04 Wywiady
05 Team
06 Thin Line
07 Photo
08 Artykuły
09 Subskrypcja
10 Księga gości
11 Forum
12 Linki
13 Kontakt
30 TON
02 recoil biografia


Alan Wilder opuszcza Depeche Mode
czerwiec 1995

Tak oto wygląda oryginalna, angielskojęzyczna wersja oświadczenia dotycząca odejścia Alana z depeche MODE:

"Due to increasing dissatisfaction with the internal relations and working practices of the group, it is with some sadness that I have decided to part company from Depeche Mode. My decision to leave the group was not an easy one particularly as our last few albums were an indication of the full potential that Depeche Mode was realising.

Since joining in 1982, I have continually striven to give total energy, enthusiasm and commitment to the furthering of the group's success and in spite of a consistent imbalance in the distribution of the workload, willingly offered this. Unfortunately, within the group, this level of input never received the respect and acknowledgement that it warrants.

Whilst I believe that the calibre of our musical output has improved, the quality of our association has deteriorated to the point where I no longer feel that the end justifies the means. I have no wish to cast aspersions on any individual; suffice to say that relations have become seriously strained, increasingly frustrating and, ultimately, in certain situations, intolerable.

Given these circumstances, I have no option but to leave the group. It seems preferable therefore, to leave on a relative high, and as I still retain a great enthusiasm and passion for music, I am excited by the prospect of pursuing new projects.

The remaining band members have my support and best wishes for anything they may pursue in the future, be it collectively or individually."

1st June, 1995.

***

A tak powyższe oświadczenie prezentuje się po polsku:

"W związku z narastającym niezadowoleniem wynikającym ze stosunków wewnętrznych i pracy w zespole, ze smutkiem oświadczam, iż zdecydowałem rozstać się z Depeche Mode. Moja decyzja o opuszczeniu grupy nie była łatwa, jako że kilka naszych ostatnich albumów wskazywało na szczyt możliwości, jakie były realizowane przez grupę.

Od kiedy przyłączyłem się do grupy w 1982 roku, nieustannie dążyłem do tego, by trosce o jej sukces poświęcić całą swoją energię, entuzjazm i zaangażowanie i pomimo ewidentnej nierównowagi w rozdzieleniu obowiązków, chętnie się oferowałem. Niestety, wewnątrz grupy nie zostało to nigdy w należyty sposób poszanowane i docenione.

Podczas, gdy kształt naszej muzycznej twórczości uległ poprawie, jakość naszej współpracy pogorszyła się do tego stopnia, że przestałem już czuć, aby cel uświęcał środki. Nie chcę rzucać na nikogo oszczerstw; wystarczy powiedzieć, że stosunki między nami stały się naprawdę napięte, coraz bardziej frustrujace i ostatecznie, w pewnych sytuacjach, nieznośne.

W takich okolicznościach nie mam innego wyboru, jak tylko opuścić grupę. Wydaje mi sie lepsze odejść będąc względnie 'wysoko' i jako że wciąż zachowuję wielki entuzjazm i pasję dla muzyki, jestem podekscytowany perspektywami realizowania nowych swoich projektów.

Pozostałym członkom grupy ofiaruję moje duchowe wsparcie i życzę im wszystkiego najlepszego w osiąganiu przyszłych celów, niezależnie od tego, czy będą nadal tworzyć wspólnie, czy tez postanowią działać indywidualnie."

1 czerwca 1995

***